+48 884 262 002 biuro@tropiart.pl

Kontakt


Jako jedyni sprzedajemy rośliny egzotyczne przez okrągły rok!

Tylko u nas hala wystawowa o powierzchni 3500 m2 + teren z ekspozycją na zewnątrz!

 

 
Kontakt z naszym działem handlowym:


+48 884 262 002
lub biuro@tropiart.pl

Nasz adres:
 
ul. Słoneczna 7, 42-470 Siewierz,
woj. Śląskie

Godziny otwarcia dział sprzedaży:

Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 17:00

Sobota: 10:00 - 14:00

 

  

Drogi Kliencie jeżeli się do nas wybierasz a interesuje Cię konkretny egzemplarz z naszej strony, zawsze przed wyjazdem potwierdź jego dostępność lub zarezerwuj go do swojej wizyty! Strona stanowi zarys naszej oferty i nie zawsze wszystkie rośliny są dostępne, często z racji sezonowości niektórych gatunków. Dodatkowo na stanie mamy wiele egemplarzy, których nie nadążamy wprowadzać na stronę.

  

 
Kontakt auch in Deutsch, English +48 886 802 153

 

  

Kontakt w sprawie danych osobowych
W sprawach dotyczących przetwarzania w Tropiart Będkowska Małgorzata danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować
w następujący sposób:
 przez e-mail: biuro@tropiart.pl
 telefonicznie: 884 262 002, w godzinach 9 -15 w dni robocze,
 lub listownie na adres: Tropiart Będkowska Małgorzata, ul. Słoneczna 7, 42-470
Siewierz.


Formularz kontaktowy i korespondencja
Jeżeli wypełniają Państwo formularz kontaktowy, wysyłają nam e-mail lub list, przetwarzamy
Państwa dane w celu kontaktu z Państwem i prowadzenia z Państwem korespondencji.
Państwa dane kontaktowe służą nam również do przesyłania istotnych komunikatów np. o
zmianach w funkcjonowaniu serwisu, zmianach regulaminu. Dane te wraz z samą
korespondencją podlegać będą u nas archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym
przypadku  nasz prawnie uzasadniony cel jako administratora polegający na prowadzeniu
korespondencji w związku z działalnością gospodarczą i prawie do archiwizowania tej
korespondencji oraz  informowania o działalności gospodarczej.

Zamówienie towaru lub usługi
Jeśli Państwa dane zostały podane w związku z zamówieniem towaru lub usługi,
przetwarzamy je wówczas w celu zawarcia i realizacji umowy, którą są Państwo
zainteresowani. Podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit b RODO
(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ), tj.
niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub  niezbędność ich przetwarzania
do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy.

Rozmowa telefoniczna
W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas
gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią i tylko w takim
celu je przetwarzamy. Podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie
uzasadniony cel jako administratora polegający na potrzebie rozwiązywania spraw
związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Zgoda
W niektórych przypadkach, jeżeli prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych, przetwarzamy Pani/ Pana dane na postawie zgody i jedynie w celu, który
określamy prosząc o wyrażenia przez Państwa zgody.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam osiągnięcie
celu przetwarzania, czyli np. kontaktu z Państwem lub zawarcia umowy. W przypadku gdy
celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych danych jest
konieczne w celu zawarcia umowy.

Okres przechowywania danych osobowych
W przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych, będziemy je
przetwarzać do czasu cofnięcia zgody. Jeżeli Państwa dane przetwarzamy w celu wykonania
umowy, będą one przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z
wykonaniem umowy, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia na
Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy dane przetwarzamy w tym celu do
zawarcia umowy lub do momentu, w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie.
Podane przez Państwa dane, które przetwarzamy w celu kontaktu z Państwem przetwarzane
będą dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji
do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat. lub też do czasu
uwzględnienia wniesionego przez Państwa sprzeciwu.